Αν και η συμβουλευτική υποστήριξη εξ αποστάσεως έχει τις ρίζες της στην εποχή του Sigmund Freud, τα τελευταία χρόνια, η παροχή αυτού του είδους υποστήριξης σημειώνει σημαντική εξέλιξη. Ως συμβουλευτική υποστήριξη εξ αποστάσεως ορίζουμε την επαγγελματική σχέση που διαμορφώνεται από έναν σύμβουλο και ένα συμβουλευόμενο μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας, της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και της διαδικτυακής συνεδρίας αποσκοπώντας στην βελτίωση της ψυχικής ισορροπίας του συμβουλευόμενου.

Και επειδή η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας συμβάλλοντας δημιουργικά στην διαμόρφωση μιας ποιοτικής και άνετης ζωής, η παροχή διαδικτυακής συμβουλευτικής υποστήριξης φαίνεται να είναι η μέθοδος που επικρατεί ως προς τις άλλες δύο αποτελώντας την ανερχόμενη διαδικασία προσωπικής βελτίωσης του ανθρώπου.

Η διαδικτυακή συμβουλευτική δεν είναι ψυχοθεραπεία και δεν εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση σοβαρών συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών αφού λόγω της ιδιαιτερότητας της δεν επιφέρει τις θεραπευτικές προόδους που σημειώνονται σε ένα ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο το οποίο στηρίζεται σε συνεδρίες πραγματικού χώρου.
Ωστόσο, η διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο ενίσχυσης της ψυχολογικής υγείας του ατόμου.

Εφαρμόζεται επιτυχώς σε περιπτώσεις προσωπικής ανάπτυξης, διαχείρισης διαφορών θεμάτων της καθημερινότητας, βελτίωσης της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων κα. Λόγω της ιδιομορφίας της, προσφέρει την δυνατότητα της συμβουλευτικής υποστήριξης στους κατοίκους περιοχών που δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία αλλά και σε όσους αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή η μετακίνηση τους για οποιαδήποτε λόγο δεν καθίστανται δυνατή.

Ο ενδιαφερόμενος για την on-line συμβουλευτική υποστήριξη επικοινωνεί με τον σύμβουλο στην ακόλουθη διεύθυνση venetiservices@gmail.com αναφέροντας την πρόθεση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο σύμβουλος απαντά άμεσα ενημερώνοντας αναλυτικά τον συμβουλευόμενο για την εξέλιξη της συνεργασίας τους.

Κατά την παροχή της διαδικτυακής υποστήριξης, τηρούνται αυστηρά οι όροι της άσκησης του επαγγέλματος ακολουθώντας πιστά το απόρρητο και το κώδικα δεοντολογίας της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Η OnLine Συμβουλευτική Υποστήριξη παρέχεται από την Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA, Επιστημονική Υπεύθυνη ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Υπεύθυνη Διεύθυνσης Veneti CPT Services Ltd.