Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Επαγγελματική Εξειδίκευση  στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Το διετές Διεθνώς Επαγγελματικά Πιστοποιημένο από τον Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY “Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας” προσφέρει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση στη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις κλινικές εφαρμογές του Γνωσιακού Συμπεριφορικού μοντέλου.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στα αμερικάνικα πρότυπα εκπαίδευσης για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τα κριτήρια εφαρμογής της ψυχοθεραπείας εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο πρόγραμμα κατάρτισης, οι συμμετέχοντες εγγράφονται ως εκπαιδευόμενοι στο διεθνή φορέα VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY

Μεθοδολογία

252 ώρες
 • Παρουσίαση Θεωρίας
 • Πρακτικές Δραστηριότητες
 • Αξιολόγηση Απόκτησης Δεξιοτήτων

Πρακτική Άσκηση

200 ώρες
 • Ανάληψη 4 Περιστατικών
 • Ημερολόγιο Εκπαίδευσης
 • Παρουσίαση Περιστατικών

Κλινική Εποπτεία

150 ώρες
 • Ημερολόγιο Εποπτείας
 • Συμμετοχή σε Ομάδες Εποπτείας
 • Αξιολόγηση από Επόπτη

Ψυχοθεραπεία

100 ώρες
 • Ατομική Ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 • Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Διεθνή Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν καλύψει τις απαιτήσεις του προγράμματος,  λαμβάνουν πιστοποιημένο διεθνώς «Δίπλωμα Εξειδίκευσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας».

Οι απόφοιτοι της Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την κατάρτιση στο Πρόγραμμα Κλινικής Εποπτείας Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.

Επαγγελματικά Προγράμματα

Παράλληλα, παρέχουμε προγράμματα επιμόρφωσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία τα οποία απευθύνονται σε καθορισμένο πληθυσμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

2 έτη
 • Αφορά: ΓΣΨ Ψυχοθεραπευτές
 • Παρέχει Εξειδίκευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

2 έτη
 • Αφορά: ΓΣΨ και Λοιπούς Ψυχοθεραπευτές
 • Παρέχει Εξειδίκευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΣΨ

40 ώρες
 • Αφορά: Κάθε Ενδιαφερόμενο
 • Παρέχει Εξοικείωση

Γενικές Πληροφορίες

Δηλώστε Συμμετοχή!

Δευτέρα με Παρασκευή 13:00-15:00

 • (+357).96302092

Εγγραφείτε στο Newsletter

  (We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)