Το Πρόγραμμα

H Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd σε συνεργασία με τον Διεθνή Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY παρέχουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Θετική Ψυχολογία στην Λευκωσία.

Η θετική ψυχολογία είναι ένας νεότερος και ιδιαίτερα ανερχόμενος κλάδος της επιστήμης της Ψυχολογίας που εστιάζει στην προαγωγή της ευζωίας, της ευημερίας και της ικανοποίησης από τη ζωή.  Η θετική ψυχολογία βασιζόμενη στην μελέτη του ρόλου των συναισθημάτων, χαρακτηριστικών, κινήτρων και ικανοτήτων των ανθρώπων, δίνει έμφαση στα θετικά στοιχεία του ανθρώπου, όπως την δύναμη της θέλησης, την υπευθυνότητα, την αυτενέργεια, την αυτοπραγμάτωση και την ελευθερία των επιλογών.

Η θεωρία της θετικής ψυχολογίας αναφέρεται στη σημαντικότητα των θετικών σκέψεων και συναισθημάτων, στη διαχείριση του άγχους, στην γενική υγεία και την ευημερία του ανθρώπου καθώς και την χρησιμότητα αυτής στα πλαίσια της εκπαίδευσης, της μάθησης, της εργασιακής εξουθένωσης και της ψυχικής υγείας. Με αυτό τον τρόπο, το θεωρητικό υπόβαθρο των εννοιών της Θετικής Ψυχολογίας εφαρμόζεται στους τομείς που είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας και διαμόρφωσης του ανθρώπινου ψυχισμού.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών της θετικής ψυχολογίας ενισχύοντας την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσω βιωματικών ασκήσεων αυτογνωσίας, πρακτικών δραστηριοτήτων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Θετική Ψυχολογία απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους, φοιτητές αλλά και σπουδαστές αυτών των κλάδων που επιθυμούν να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και να εξοικειωθούν με τη Θετική Ψυχολογία.

Πρόσθετα, τo πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχει την δυνατότητα σε ψυχοθεραπευτές διαφόρων προσεγγίσεων να ενσωματώσουν τις τεχνικές και τις παρεμβάσεις της Θετικής Ψυχολογίας στην κλινική πράξη.

Τέλος, το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών ειδικοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί επιστήμονες κ.τ.λ. που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την επαγγελματική δραστηριότητα τους με κάποια επί πλέον θεραπευτικά εργαλεία.

Δομή Προγράμματος

21/10/2022, 17:00-21:00 Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία

16/12/2022, 17:00-21:00 Θετική Ψυχολογία & Ψυχική Ανθεκτικότητα: Τεχνικές Ενίσχυσης Ψυχικής Ανθεκτικότητας

17/02/2023, 17:00-21:00 Θετική Ψυχολογία & Αισιοδοξία: Τεχνικές Ενίσχυσης Ψυχικής Ανθεκτικότητας & Αισιοδοξίας

21/04/2023, 17:00-21:00 Θετική Ψυχολογία & Ευγνωμοσύνη: Διαχείριση Άγχους & Ενίσχυση Θετικών Συναισθημάτων και Ευγνωμοσύνης

16/06/2023, 17:00-21:00 Από την Θεωρία στην Πράξη: Εργαστήριο Σχεδιασμού μιας Καλής Ζωής (well-being)

Δίπλωμα Επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στη Θετική Ψυχολογία ενώ, οι κάτοχοι αυτού εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Associates-Positive Psychology του Διεθνούς Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR CBT (CBT Practitioners)

Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 250 € το οποίο καταβάλλεται σε 5 ισόποσες δόσεις των 50€ σε κάθε σεμινάριο.
Για τους Associates ή Forensic CBT Unit VENETI FOR CBT, Σπουδαστές, Φοιτητές, Ανέργους: 200€ το οποίο καταβάλλεται σε 5 ισόποσες δόσεις των 40€ σε κάθε σεμινάριο

Εισηγήτρια

Βασιλική Γ. Βενέτη
Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ, Ελλάδα
ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο

Τόπος Διεξαγωγής

Semeli Hotel, Πετράκη Γιάλλουρου 10, Λευκωσία, 1077, Κύπρος

Δήλωση Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο τηλεφωνικά στο 96302092, Δευτέρα ως Παρασκευή, 13:00-15:00