Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στις θεωρίες και στις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής δίνοντας έμφαση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική πρόσεγγιση.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την κατανόηση της θεωρίας της συμβουλευτικής διαδικασίας, την απόκτηση γνώσης των τεχνικών και την εκμάθηση των απαραίτητων δεξιοτήτων της Συμβουλευτικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και άλλους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στην επιστήμη της Συμβουλευτικής. Πρόσθετα, τo πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας άλλων προσεγγίσεων να ενσωματώσουν τις παρεμβάσεις της συμβουλευτικής στην κλινική τους πράξη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί επτά εργαστήρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, ανάλυση των πρακτικών μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικές ασκήσεις και παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού.

Θεματολογία Προγράμματος

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Διαφορές ανάμεσα στην Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία, Δεξιότητες άσκησης της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας, Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Συμβουλευτική, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εποπτεία, Θέματα Δεοντολογίας και Πρακτικής Άσκησης

Λήψη Ιστορικού, Πλαίσιο, η Συμβουλευτική Σχέση

Ψυχοδυναμική Προσέγγιση

Ατομική και ομαδική Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική

Υπαρξιακή Συμβουλευτική

Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

Αντλεριανή Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική

Μορφολογική Προσέγγιση Gestalt

Στοιχεία Συστημικής Προσέγγισης

Γνωσιακή –Συμπεριφορική Προσέγγιση

Συμβουλευτική για Σεξουαλικά Προβλήματα

Συμβουλευτική για Θλίψη, Άγχος και Φοβίες

Συμβουλευτική για Ενδοοικογενειακή Βία – Κακοποίηση, Σεξουαλικά Κακοποιημένα Άτομα

Συμβουλευτική για Εξαρτημένα Άτομα

Συμβουλευτική για Άτομα με προβλήματα υγείας

Συμβουλευτική για Εγκύους, Υποψήφιους και Νυν Γονείς, Οικογενειακή Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Ζεύγους

Συμβουλευτική για Παιδιά, Εφήβους & Ηλικιωμένους

Δίπλωμα Επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια λαμβάνουν Δίπλωμα Επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας με ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ενώ, εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Associates τους Διεθνούς Φορέα Προαγωγής Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY.

Εισηγήτρια Προγράμματος

Βασιλική Γ. Βενέτη

Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ, Ελλάδα

ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο

Δηλώστε Συμμετοχή!

Δευτέρα με Παρασκευή 13:00-15:00

  • (+357).96302092

Εγγραφείτε στο Newsletter

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)