Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης & Εποπτείας

Το Πρόγραμμα

Ο Διεθνής Φορέας Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY σε συνεργασία

με την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd παρέχουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, φοιτητές αλλά και σπουδαστές αυτών των κλάδων που επιθυμούν να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και να εξοικειωθούν με το μοντέλο της γνωσιακής – συμπεριφορικής προσέγγισης.

Πρόσθετα, τo πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα σε ψυχοθεραπευτές άλλων προσεγγίσεων να ενσωματώσουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις της γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης στην κλινική τους πράξη.

Τέλος, το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών ειδικοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί επιστήμονες κ.τ.λ. που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την δουλειά τους με κάποια επί πλέον θεραπευτικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του γνωσιακού – συμπεριφορικού μοντέλου, εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση των τεχνικών του, αλλά και γνωριμία με τα πρωτόκολλα θεραπείας συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών.

Θεματολογία Προγράμματος

Εισαγωγή στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Ι

Εισαγωγή στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ΙΙ

Καταθλιπτικές & Διπολικές Διαταραχές – Πρακτική Εφαρμογή: Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών

Αγχώδεις Διαταραχές – Πρακτική Εφαρμογή: Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών

Διαταραχές Σωματικών Συμπτωμάτων – Πρακτική Εφαρμογή: Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών

Αποσυνδετικές Διαταραχές – Πρακτική Εφαρμογή: Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών

Σεξουαλικές & Ψυχοσεξουαλικές – Παραφιλικές Διαταραχές – Πρακτική Εφαρμογή: Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών

Φάσμα Σχιζοφρένειας & Άλλες Ψυχωτικές Διαταραχές – Πρακτική Εφαρμογή: Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών

Αναπτυξιακές Διαταραχές: Πρακτική Εφαρμογή: Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών & Γνωσιακή-Συμπεριφορική Παρέμβαση σε Παιδιά & Εφήβους

Νεότερες Θεωρίες Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Προσέγγισης: Mindfullness – Based Cognitive Therapy (MBCT) , Acceptance and Commitment Therapy – (ACT), Compassion Focused Therapy- (CFT)

Δίπλωμα Επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια λαμβάνουν Δίπλωμα Επιμόρφωσης, αναλυτικό οδηγό περιγραφής των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος ενώ, εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Associates τους Διεθνούς Φορέα Προαγωγής Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY.

Εισηγήτρια Προγράμματος

Βασιλική Γ. Βενέτη

Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ, Ελλάδα

ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο

Δηλώστε Συμμετοχή!

Δευτέρα με Παρασκευή 13:00-15:00

  • (+357).96302092

Εγγραφείτε στο Newsletter

    (We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)