Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης & Εποπτείας

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης και Εποπτείας στοχεύει στην δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου υποστήριξης σε θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένη θεματολογία κατά την οποία  σχολιάζονται ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία της συμβουλευτικής, της υποστήριξης και της ψυχοθεραπείας σύμφωνα με τις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας ενώ, δίνεται έμφαση στους προβληματισμούς, τις ανάγκες και επιθυμίες των μελών της.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να ενισχυθούν σε περαιτέρω δεξιότητες και παρεμβάσεις, να ανταλλάξουν εμπειρίες που αφορούν στην καθημερινή πρακτική της επαγγελματικής ιδιότητας, να διερευνήσουν προσωπικές δυσκολίες και να βρουν τρόπους διαχείρισης και ανατροφοδότησης.

Επιπλέον, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης και εποπτείας βοηθά το κάθε μέλος να αναπτύξει αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση και, να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη στο ρόλο του ως επαγγελματίας.

Το πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης και Εποπτείας απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Συμβούλους, Ψυχοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φοιτητές και Σπουδαστές Ψυχιατρικής, Ψυχολογικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Λοιπούς Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Θεραπευτές, Άτομα με ευθύνη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και Δομών Εξυπηρέτησης Συγκεκριμένων Πληθυσμών που αφορούν στις ανωτέρω επιστήμες.

Θεματολογία Προγράμματος

Δομή συνεδρίων – Σχολιασμός ομάδας

Στάδια θεραπευτικής παρέμβασης – Σχολιασμός ομάδας

Η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης/το είδος & η ποιότητα της σχέσης/το απόρρητο/το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης – Σχολιασμός ομάδας

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ρόλου και η ουδετερότητα του θεραπευτή, η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συμβουλευτικής & υποστήριξης – Σχολιασμός ομάδας

Οι απαραίτητες δεξιότητες του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας στη θεραπεία ή συμβουλευτική – Σχολιασμός ομάδας

Θέματα δεοντολογίας-περιπτώσεις παραπομπής – Σχολιασμός ομάδας

Ψυχικές Διαταραχές: Μελέτη Περιπτώσεων & Θεραπευτική Παρέμβαση – Σχολιασμός ομάδας

Ψυχικές Διαταραχές: Μελέτη Περιπτώσεων & Θεραπευτική Παρέμβαση – Σχολιασμός ομάδας

Αναπτυξιακές Διαταραχές: Μελέτη Περιπτώσεων & Υποστηρικτική Παρέμβαση – Σχολιασμός ομάδας

Ψυχοσωματικές & Οργανικές Παθήσεις στην Θεραπεία: Μελέτη Περιπτώσεων – Σχολιασμός ομάδας

Θέματα Προσωπικής Ανάπτυξης στην Θεραπεία: Μελέτη Περιπτώσεων – Σχολιασμός ομάδας

Άλλα ζητήματα στην Θεραπεία-Ανατροφοδότητηση – Σχολιασμός ομάδας -Κλείσιμο προγράμματος

Δίπλωμα Επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια λαμβάνουν Δίπλωμα Επιμόρφωσης, αναλυτικό οδηγό περιγραφής των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος ενώ, εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Associates τους Διεθνούς Φορέα Προαγωγής Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY.

Εισηγήτρια Προγράμματος

Βασιλική Γ. Βενέτη

Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ, Ελλάδα

ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο

Δηλώστε Συμμετοχή!

Δευτέρα με Παρασκευή 13:00-15:00

  • (+357).96302092

Εγγραφείτε στο Newsletter

    (We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)