Το Πρόγραμμα

H Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd σε συνεργασία με τον Διεθνή Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY παρέχουν το εισαγωγικό πρόγραμμα εξοικείωσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στην Λευκωσία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους, φοιτητές αλλά και σπουδαστές αυτών των κλάδων που επιθυμούν να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και να εξοικειωθούν με το μοντέλο της γνωσιακής – συμπεριφορικής προσέγγισης.

Πρόσθετα, τo πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα σε ψυχοθεραπευτές άλλων προσεγγίσεων να ενσωματώσουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις της γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης στην κλινική τους πράξη.

Τέλος, το πρόγραμμα εξοικείωσης απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών ειδικοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί επιστήμονες κ.τ.λ. που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την δουλειά τους με κάποια επί πλέον θεραπευτικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξοικείωση με την φιλοσοφία του γνωσιακού – συμπεριφορικού μοντέλου, εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση των τεχνικών του, αλλά και γνωριμία με τα πρωτόκολλα θεραπείας βασικών ψυχικών διαταραχών.

Δομή Προγράμματος

23/09/2021, 18:00-21:30 Αγχώδεις Διαταραχές

Συμπτωματολογία και Είδη Αγχωδών Διαταραχών, Συννοσηρότητα με Ψυχικές Διαταραχές

Αιτιολογία Ψυχικών Διαταραχών

Η Εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

25/11/2021, 18:00-21:30 Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

Συμπτωματολογία και Είδη Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, Συννοσηρότητα με Ψυχικές Διαταραχές

Αιτιολογία Ψυχικών Διαταραχών

Η Εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

27/01/2022, 18:00-21:30 Ψυχωσικές Διαταραχές 

Συμπτωματολογία και Είδη Ψυχωσικών Διαταραχών, Συννοσηρότητα με Ψυχικές Διαταραχές

Αιτιολογία Ψυχικών Διαταραχών

Η Εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

14/04/2022, 18:00-21:30 Κατάθλιψη, Αυτοκτονικότητα, Πένθος

Συμπτωματολογία και Είδη Καταθλιπτικών Διαταραχών, Συννοσηρότητα με Ψυχικές Διαταραχές

Αιτιολογία Ψυχικών Διαταραχών

Η Σημαντικότητα της Αξιολόγησης της Αυτοκτονικότητας

Απώλεια, Πένθος και Κατάθλιψη

Η Εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

23/06/2022, 18:00-21:30 Διαταραχές Προσωπικότητας: ΓΣΨ & Θεραπεία Σχημάτων 

Συμπτωματολογία και Είδη Διαταραχών Προσωπικότητας, Συννοσηρότητα με Ψυχικές Διαταραχές

Αιτιολογία Ψυχικών Διαταραχών

Η Εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Η Εφαρμογή της Θεραπείας Σχημάτων

Δίπλωμα Εξοικείωσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Δίπλωμα Εξοικείωσης με την Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ενώ, οι απόφοιτοι του προγράμματος εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Associates του Διεθνούς Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR CBT (CBT Practicioners)

Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 200 € το οποίο καταβάλλεται σε 5 ισόποσες δόσεις των 40€ σε κάθε σεμινάριο.
Για τους Associates ή Forensic CBT Unit VENETI FOR CBT, Σπουδαστές, Φοιτητές, Ανέργους: 150€ το οποίο καταβάλλεται σε 5 ισόποσες δόσεις των 30€ σε κάθε σεμινάριο

Εισηγήτρια

Βασιλική Γ. Βενέτη
Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ, Ελλάδα
ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο

Τόπος Διεξαγωγής

Semeli Hotel, Πετράκη Γιάλλουρου 10, Λευκωσία, 1077, Κύπρος

Δήλωση Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο τηλεφωνικά στο 96302092, Δευτέρα ως Παρασκευή, 13:00-15:00