Το Πρόγραμμα

Το “Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Θεραπεία των Διαταραχών της Προσωπικότητας” απευθύνεται στους Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές και στους Ειδικούς στο τομέα της απεξάρτησης που έχουν εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Σχημάτων ή σε άλλο μοντέλο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στοχεύει στην αναγνώριση, στην εξοικείωση και στην κλινική αξιολόγηση των Διαταραχών της Προσωπικότητας. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, σχολιάζονται λεπτομερώς οι ομάδες των Διαταραχών της Προσωπικότητας σύμφωνα με το DSM-5 ενώ, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου το οποίο βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης εξελίσσεται σε 14 εργαστήρια, Σάββατο-Κυριακή από τις 10:00 μέχρι τις 17:00, το οποίο εκτός από την ανάλυση των θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνει δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης, ασκήσεις αυτογνωσίας, σχολιασμούς περιστατικών και προβολές μαγνητοσκοπημένων συνεδριών.

Δομή Προγράμματος

Εισαγωγή & Εξοικείωση με την Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Εισαγωγή & Εξοικείωση με την Θεραπεία Σχημάτων

Παρανοειδή διαταραχή προσωπικότητας

Σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας

Σχιζοτυπική διαταραχήπροσωπικότητας

Οριακή-μεταχμιακή διαταραχή προσωπικότητας

Οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας

Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας

Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας

Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας

Εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας

Μη καθοριζόμενη αλλιώς διαταραχή της προσωπικότητας

Ολοκληρωμένη παρουσίαση των περιστατικών και παράδοση των απαιτούμενων εργασιών
Συμμετοχή στην γραπτή αξιολόγηση

Δίπλωμα Εξειδίκευσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν «Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Θεραπεία των Διαταραχών της Προσωπικότητας» ενώ, καθίστανται επαγγελματικά ικανοί να διαγιγνώσκουν την φύση της ψυχικής διαταραχής, να οργανώνουν και να εξελίσσουν αποτελεσματικά την θεραπευτική διαδικασία, να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα υποστηρικτικά περιβάλλοντα των θεραπευομένων, να αντιλαμβάνονται τις ιδιομορφίες και να διαχειρίζονται τις αντιστάσεις που προκύπτουν από τις θεραπευτικές συνεργασίες.

Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια για την εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας μπορούν να αιτηθούν για την επαγγελματική πιστοποίηση Professional Cognitive-Behavioral Therapist Card από τον φορέα VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (CBT Practicioners).

Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην δομή του προγράμματος και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη καλώντας στο 96302092, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 13:00 ως τις 15:00.